Tien vuistregels

Voor het slagen van borstvoeding hebben de World Health Organization (WHO) en UNICEF tien vuistregels ontwikkeld. Instellingen voor moeder- en kindzorg die het certificaat hebben, dragen zorg voor de volgende principes:

  • Een goed borstvoedingsbeleid
  • Deskundige begeleiding
  • Voorlichting aan aanstaande ouders
  • De eerste borstvoeding kort na de bevalling
  • Goed aanleggen en zo nodig kolven
  • In principe geen bijvoeding
  • Moeder en kind bij elkaar
  • Borstvoeding op verzoek
  • Geen speen of fopspeen
  • Samenwerking met borstvoedingsgroepen