Kosten en vergoedingen

Basisverzekering

Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed, namelijk minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Hierbij moet geteld worden vanaf de dag van de bevalling. Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden. Zo worden de dagen in het ziekenhuis of geboortecentrum in mindering gebracht op het maximaal aantal uren kraamzorg. De zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden hebben bepaald dat het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Onze kraamzorg wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Toch is elke kraamzorgorganisatie verplicht om een vaste eigen bijdrage te hanteren. Het Minister van Volksgezondheid stelt de hoogte vast (2019: € 4,40 per uur). Ben je aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat je de eigen bijdrage vergoed krijgt. Ook zou je in aanmerking kunnen komen voor onder andere (gedeeltelijke) vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kraampakket
  • Kosten voor lactatiekundige zorg
  • Kosten voor een kolf huur/koop

Goed is je polis en je polisvoorwaarden te checken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

Uren kraamzorg bijkopen

Als je behoefte hebt aan meer kraamzorguren, dan kun je deze bijkopen. De Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) heeft hiervoor een tarief vastgesteld. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wie ontvangt de factuur?

De factuur voor de basiskraamzorg sturen we altijd naar je verzekeraar.De factuur voor je eigen bijdrage ontvang je soms van ons, soms van je verzekeraar en soms helemaal niet. Dat hangt er maar net van af wat voor afspraken jouw verzekeraar hierover met ons heeft gemaakt. Je kunt je eigen bijdrage alleen declareren als je aanvullend verzekerd bent.

De factuur voor lactatiekundige zorg sturen we naar jou. Jij kunt deze kosten alleen (gedeeltelijk) declareren bij je verzekeraar als je aanvullend verzekerd bent.

Contracten verzekeringen

Wij hebben contracten met alle verzekeringen. Wij staan echter bij de zorgverzekering bekend onder de naam van onze partner ZInkraamzorg. Het is dus van belang dat je Zinkraamzorg aangeeft met als voorkeur De KraamSpecialist.